Zhao, Lei, Xiaosheng Chen, Shengjun Zhou, Zhiqing Lin, Xi Yu, and Yi Huang. 2020. “DNA Methylation of AHCY May Increase the Risk of Ischemic Stroke”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (4):471-76. https://doi.org/10.17305/bjbms.2020.4535.