Liu, Yin, Chang-Ping Li, Peng-Ju Lu, Xu-Ying Wang, Jian-Yong Xiao, Ming-Dong Gao, Ji-Xiang Wang, Xiao-Wei Li, Nan Zhang, Chun-Jie Li, Jun Ma, and Jing Gao. 2020. “Percutaneous Coronary Intervention Assisted by Invasive Mechanical Ventilation and Intra-Aortic Balloon Pump for Acute Myocardial Infarction With Cardiogenic Shock: Retrospective Cohort Study and Meta-Analyses”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (4):514-23. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4500.