Liu, Yang, Yue Quan, Changjun Xu, Yajuan Huang, Daizhu Li, Qing Qing, Chunyi Sun, and Honglin Zhou. 2020. “HPV Infection Screening Using Surface Plasmon Resonance in Women from Kunming (Southwest China)”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (1), 125-30. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4352.