Sun, LiuQing, DingGuo Shen, Ting Xiong, Zhibin Zhou, Xianghui Lu, and Fang Cui. 2020. “Limb-Girdle Muscular Dystrophy Due to GMPPB Mutations: A Case Report and Comprehensive Literature Review”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (2), 275-80. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.3992.