Liang, Yingyin, Songlin Chen, Jianzong Zhu, Xiangxue Zhou, Chen Yang, Lu Yao, and Cheng Zhang. 2015. “Dystrophin Hydrophobic Regions in the Pathogenesis of Duchenne and Becker Muscular Dystrophies”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 15 (2), 42-49. https://doi.org/10.17305/bjbms.2015.300.