Wang, Yu-Shi, Xiang-Jun Li, and Wai-Ou Zhao. 2012. “TREM-1 Is a Positive Regulator of TNF-α and IL-8 Production in U937 Foam Cells”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 12 (2), 94-101. https://doi.org/10.17305/bjbms.2012.2503.