Zhou, Houguang, Xiaoming Zhang, and Jianfeng Lu. 2014. “Progress on Diabetic Cerebrovascular Diseases”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 14 (4), 185-90. https://doi.org/10.17305/bjbms.2014.4.203.