(1)
Kulmambetova, G.; Shtefanov, I.; Aitkulova, A.; Imanbekova, M. .; Iskakova, A.; Makishev, A.; Ramankulov, Y. Association of Polymorphisms in TP53 and the Promoter Region of IL10 With Gastric Cancer in a Kazakh Population. Bosn J of Basic Med Sci 2020, 20, 539-546.